กติกา

Somo Automatic

Sumo Automatic

กติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่อัตโนมัติ

Sumo Legged Open

Sumo Legged Open

กติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่แบบขา

Sumo Remote Control

Sumo Remote Control

กติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่แบบบังคับไร้สาย

Fire Fighting

Fire Fighting

กติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ดับเพลิง

Programmabel Line Tracing

Programmabel Line Tracing

กติกาการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นแบบโปรแกรมได้

i-Beam Line Tracing

i-Beam Line Tracing

กติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ BEAM เคลื่อนที่ตามเส้น

Rugby Robot

Rugby Robot

กติกาการแข่งขันหุ่นยนต์รักบี้

Biped

Biped Robot

กติกาการแข่งขันหุ่นยนต์เดินสองขาแบบบังคับไร้สาย

Robotis Mini - Penalty Shoot Out

Robotis Mini - Penalty Shoot Out

กติกาการเเข่งขันหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์เตะลูกโทษ

Robotis Mini - Speed Race

Robotis Mini - Speed Race

กติกาการเเข่งขันหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์เคลื่อนที่เร็ว